Zwemles

ZWEMLES

Het zwemcentrum leidt op voor het A, B en C diploma. U kunt uw kind inschrijven voor de zwemlessen vanaf 3,5 jaar, waarna hij/zij op de wachtlijst geplaatst wordt. U kunt uw kind telefonisch inschrijven/ bij onze receptie/of klik op inschrijven boven aan de pagina.

U heeft de keuze uit verschillende lesvormen:

De Reguliere zwemles

De lessen duren 45 minuten, 1x per week. De maximale groepsgroten is 11 kinderen in het instructie bad en 12 kinderen in laatste fases.

Reguliere zwemles                                      €29,25 per maand.

Eigen bijdrage Gelrepas Reguliere zwemles      €  8,80 per maand.

De betaling van de zwemles is een vast maandbedrag en moet de 1ste week van elke maand worden voldaan. In het maandbedrag zijn alle uitvallende zwemlessen (zie overzicht onder aan de pagina) reeds verrekend. U betaald dit maandbedrag gedurende 11 maanden (de maand juli niet).

In overleg is het mogelijk om twee maal in de week te zwemmen.

Zwemles
Onze zwemles heeft een planmatige aanpak waarbij kinderen individueel doorstromen naar een volgend niveau. Uw kind hoeft dus niet te wachten op de rest van de groep.
Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leef- en denkwereld van uw kind. Ook streven we ernaar dat uw kind zoveel mogelijk les krijgt van een en dezelfde docent. Al onze docenten zijn in het bezit van een landelijk erkend zwemonderwijs-diploma en hebben ruime ervaring. Zwemplezier staat bij ons hoog in het vaandel. We hebben namelijk de overtuiging dat bij iemand die ergens plezier in heeft, het leerproces aanzienlijk sneller zal verlopen.

Watergewenningsfase
Wanneer uw kind een oproep ontvangt zal

hij/zij gaan starten in de watergewenningsfase

door ons de “pinguïns” genoemd. Deze periode van 6 weken (zie ook starttijden eerste zwemles) zal gebruikt worden om:

Geen angst te hebben voor het water

Onderwater leren kijken

Drijven op de buik en rug

Springen van de kant

Bekend gemaakt worden met de beenslagen.

Techniekfases

Nadat uw kind gewend is aan water zal het verder geschoold worden in de verschillende zwemslagen en bijbehorende technische vaardigheden.

Naast de verschillende zwemslagen zal uw kind ook getraind worden in de overige onderdelen van het examen pakket.

In totaal doorloopt uw kind 5 fases voor het A-diploma (Pinguïn, Pelikaan, Schildpad, Zaagvis en Otter).


Diplomazwemmen
Tijdens de zwemlessen zal uw kind met kleren aan oefenen. Vervolgens zal getest worden of de kinderen, met kleding, voldoen aan de internationaal vastgestelde eisen. Voldoen ze aan de eisen, dan mogen ze deelnemen aan het eerstvolgende diplomazwemmen. Er wordt wekelijks, in ons eigen zwembad, diploma gezwommen op woensdagmiddag tussen 17:00-18:00 uur.

Extra services
Als uw kind ingeschreven staat bij het zwemcentrum dan krijgt hij/zij gratis toegang tijdens de recreatieve uren m.u.v. sfeerzwemmen en discozwemmen.

Advies
Als voorbereiding op de oproep kunt u met uw kind al een aantal keren het zwembad bezoeken. Dit zorgt ervoor dat uw kind de eerste zwemles niet in een volledig nieuwe situatie terecht komt en op een ontspannende wijze aan het nieuwe “avontuur” kan beginnen.

Als u af en toe met uw kind gaat zwemmen kunt u uw kind het volgende al laten proberen: drijven op buik en rug, springen vanaf de kant, onderwater kijken, spelen, enz. Vraag gerust de toezichthouder in het zwembad om enkele tips of informatie.

  lestijden Beginnersgroep
Dinsdag 15:45-16:30uur
16:30-17:15 uur
17:15-18:00 uur
16:30-17:15 uur
     
woensdag 13:30-14:15 uur
14:30-15:15 uur
15:15-16:00 uur
16:00-16:45 uur
14:30-15:15 uur
     
donderdag 15:45-16:30 uur
16:30-17:15 uur
17:15-18:00 uur
16:30-17:15 uur  
     
vrijdag 15:00-15:45 uur
15:45-16:30 uur
16:30-17:15 uur
17:15-18:00 uur
17:15-18:00 uur
     
zaterdag 08:00-08:45 uur
08:45-09:30 uur
09:30-10:15 uur
10:30-11:15 uur
11:15-12:00 uur
13:00-13:45 uur
13:45-14:30 uur
11:15-12:00 uur
13:00-13:45 uur
     

U kunt een voorkeur opgeven voor een lestijd na de beginnersfase. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur.

Kijklessen 2019-2020

17-02-2020 t/m 22-02-2020

30-03-2020 t/m 04-04-2020

11-05-2020 t/m 16-05-2020

Meezwemlessen 2019-2020

06-01-2020 t/m 11-01-2020 meezwemmen

22-06-2020 t/m 27-06-2020 meezwemmen

Uitvallen de zwemlessen seizoen 2019-2020

Dinsdag 24-12-2019, woensdag 25-12-2019, donderdag 26-12-2019.

Dinsdag 31-12-2019, woensdag 01-01-2020.

Zondag 12-04-2020, maandag 13-04-2020

Maandag 27-04-2020, dinsdag 05-05-2020

Donderdag 21-05-2020, Zondag 31-05-2020

Maandag 01-06-2020

Algemene voorwaarden zwemlessen van Zwemcentrum De Pals

 1. Het lesgeld dient per aanvang van de lessen bij vooruitbetaling voor een periode van 1 maand te worden voldaan tegen de dan geldende prijs.
 2. Het betaalde lesgeld en gevolgde lessen worden geregistreerd d.m.v. een persoonlijke lespas. Voor deze lespas betaald u een borgsom van €11,50. De lespas is in bruikleen van en blijft eigendom van Zwemcentrum De Pals/Sports Planet.
 3. De lespas moet men bij elke les ter registratie bij zich hebben.
 4. Indien de gebruiker de lespas kwijtraakt kan deze worden geblokkeerd en een duplicaatpas worden aangemaakt. Geldige legitimatie verplicht. Voor de duplicaatpas wordt €11,50 in rekening gebracht. De eerder betaalde borg en al het nog geldend tegoed, wordt overgeschreven naar de duplicaatpas. Zwemcentrum De Pals stelt zich niet aansprakelijk voor misbruik door onrechtmatige gebruikers op momenten dat de lespas (nog) niet is geblokkeerd.
 5. Na een oproep dienen alle lessen voldaan te worden, ook als de lessen, om wat voor een rede dan ook later gestart worden. Wilt u dit niet wordt u terug geplaatst op de wachtlijst en moet u wachten op een volgende oproep.
 6. Lesperiodes dienen aaneensluitend te worden voldaan. Is de betaalde lesperiode op de lespas verlopen en worden er op dat moment een of meerdere lessen niet gevolgd, wordt bij betaling altijd terug gedateerd.
 7. Lessen die vervallen doordat het zwembad gesloten is of landelijk erkende feestdag of vanwege andere activiteiten van Zwemcentrum De Pals worden automatisch verrekend.
 8. Betaling van een nieuwe periode dient te gebeuren als de periode op de lespas voorbij is. Bij niet tijdig betalen wordt de toegang geweigerd.
 9. De zwemlessen die om welke reden dan ook door uw kind niet gevolgd kunnen worden, kunnen niet worden ingehaald en worden niet terug betaald.
 10. Kan een kind, om medische redenen, een langere periode de lessen niet volgen, dan blijven altijd twee lessen voor eigen rekening. De lespas kan worden stop gezet vanaf de 3de week, mits op tijd aan ons doorgegeven. In dat geval worden gemiste lessen vanaf de 3de week bij de eerstvolgende betaling verrekend. Ziekmeldingen achteraf worden nooit geaccepteerd. In dat geval worden er geen lessen verrekend.
 11. Afmeldingen voor de zwemlessen kunnen worden doorgegeven via sms/WhatsApp/Facebook Messenger/E-mail.
 12. De zwemlessen gaan gedurende de schoolvakanties door, m.u.v. de zomervakantie.
 13. Bij tussentijdse beëindiging van de zwemlessen worden niet genoten lessen niet vergoed.
 14. De kinderen worden in de kleedzaal opgehaald door het badpersoneel. Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om verder als de kleedzalen te komen. Uitzonderingen hierop zijn; het begeleiden van uw kind naar het toilet, de kijklessen en als u een afspraak/vraag heeft bij een van de zwemdocenten. Het is niet toegestaan met straatschoeisel voorbij de kleedzalen te komen.
 15. In de tijd dat uw kind les krijgt kunt u wachten in het sportcafé van Sports Planet, van waaruit de zwemlessen grotendeels te volgen zijn (met uitzondering van het instructiebad).
 16. Een van de ouders/verzorgers dient ten aller tijden in het pand aanwezig te zijn tijdens de zwemles.
 17. Eén keer per 6 weken is er een kijkles voor ouders/verzorgers. U kunt dan de laatste 15 minuten van de zwemles kijken in de zwemzaal. Een overzicht van de kijkles data vindt u op het informatiebord tegenover de receptie.
 18. Twee maal per jaar is er meezwemmen. Eén ouder/verzorger per zwemleskind mag deze les meezwemmen. Voor data zie het informatiebord tegenover de receptie.
 19. Indien uw kind is ingeschreven bij Zwemcentrum De Pals mag hij/zij gratis gebruikmaken van het vrijzwemmen. Toegang is alleen mogelijk onder begeleiding van een betalende volwassenen. Het discozwemmen en het banenzwemmen, vallen niet onder deze gratis toegang. Bij betalingsachterstand vervalt het recht op gratis zwemmen.
 20. Het is mogelijk om de laatste 5 minuten van de les een zwemdocent te spreken. U hoeft hiervoor geen afspraak maken.
 21. Zwemcentrum De Pals houd zich aan de Europese VGA. Dit betekend dat uw persoonsgegevens niet gedeeld worden met andere instanties en allen gebruikt worden voor de zwemles en bijbehorende activiteiten zoals het diploma-zwemmen. Alleen het bevoegde badpersoneel heeft toegang tot de persoonsgegevens.
 22. Voor algemene vragen, opmerkingen of algemene informatie kan men terecht op info@zwemcentrumdepals.nl of per telefoon 06-18258725.